Giáo viên tiếng Hoa nhiều kinh nghiệm-Mọi cấp đô

Đinh Đà Nẵng

Tốt nghiệp loại giỏi ngành sư phạm tiếng trung quốc đại học ngoại ngữ Đà Nẵng, ba năm kinh nghiệm giảng dạy.

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact us