Thể loại: Tiếng Đức

Thêm vào mục yêu thích
Ngôn ngữ

Muttersprachlicher Deutschlehrer – Thầy giáo...

Hallo, mein Name ist Etienne. Ich bin Deutscher, lebe seit mehr als 2,5 Jahren in Hanoi und bin freiberuflicher Deutschlehrer.…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫400,000
Lượt xem
222
Thêm vào mục yêu thích
Ngôn ngữ

Giáo viên tiếng Anh- tiếng Pháp

Bonjour, Tôi tên là Quốc Chiến, hiện tại tôi đang là hướng dẫn viên du lịch tự do, tôi tốt…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫300,000
Lượt xem
134
Thêm vào mục yêu thích
Ngôn ngữ

Achtung – Vietnam trifft Deutschland

Hallo Deutschlerner, ich bin 33 Jahre alt und ich bin Muttersprachler. Ich bin halb Vietnamese und halb Deutscher. In Deutschland…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫500,000
Lượt xem
66