German Teacher

Darius TP Hồ Chí Minh

Native German speaker with 3 years of professional experience in teaching German and a MA degree in linguistics and language teaching research

(no fixed price, let’s negotiate… 😉 )

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us