Muttersprachlicher Deutschlehrer – Thầy giáo tiếng Đức – Native German teacher

Etienne Hà Nội

Hallo,

mein Name ist Etienne. Ich bin Deutscher, lebe seit mehr als 2,5 Jahren in Hanoi und bin freiberuflicher Deutschlehrer. Ich unterrichte in verschiedenen Schulen, aber auch privat. Wenn du Hilfe beim Deutschlernen brauchst oder gerne Deutsch von mir lernen möchtest, melde dich gerne bei mir. Ich spreche außer Deutsch auch fließend Englisch und ein bisschen Vietnamesisch. Ich wohne außerdem sehr zentral in Hanoi.

Chào bạn!

Mình tên là Etienne. Mình là người Đức sang ở Hà Nội hơn 2,5 năm rồi và mình là thầy giáo tiếng Đức. Mình dạy tiếng Đức ở một số trung tâm tiếng Đức và cũng dạy riêng cho một số học sinh. Nếu bạn muốn mình giúp bạn học tiếng Đức hoặc muốn học tiếng Đức với mình thì kết bạn nhé. Mình cũng có thể nói tiếng Anh và tiếng Việt một chút. Mình sang ở Bách Khoa.

Hello,

My Name’s Etienne. I’m a German living in Hanoi for more than 2,5 years and I’m working as a freelance German teacher. I teach at several institutes and schools and also give private classes. If you need any help studying German or want to study German with me just contact me here. Apart from German I also speak English fluently and a bit Vietnamese.

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us