Sciences and Maths Teacher with more than 3 years experience, Professeur de sciences et de maths avec 2 ans d’expériences

Tiffany TP Hồ Chí Minh

Je m’appelle Tiffany je suis française et j’ai 31 ans. Je suis très sociale et à l’écoute des élèves. Pour moi les sciences c’est la découverte du monde qui nous entoure et il faut être curieux de tout et s’intéresser à tout pour avancer en sciences. J’aiderai au mieux les élèves qui veulent comprendre les sciences (mathématiques, biologie, physique-chimie). Je n’enseigne les sciences qu’en français.

————————————

My name is Tiffany, I am French and I am 31 years old. I am very social and listen to students. For me, science is the discovery of the world around us and you have to be curious about everything and take an interest in everything to advance in science. I will best help students who want to understand the sciences (mathematics, biology, physics-chemistry). I teach sciences only in french.

Kinh nghiệm

Je suis professeur depuis 2 ans. J'ai travaillé pendant 2 ans à l'atelier An phu pour des cours particuliers de mathématiques, physique-chimie et de l'aide au devoirs. Je me suis occupée d'environs 20 étudiants différents de niveaux différents et qui pour certains on réussit à passer les examens de fin d'année (baccalauréat, brevet), et pour les autres à passer en classe supérieure.
I’ve been a teacher for two years. I worked for 2 years at the An phu workshop for private courses in mathematics, physics-chemistry and homework help. I took care of about 20 different students at different levels, some of whom pass the end-of-year exams (baccalaureat, college certificate), and others pass the upper class.

Sơ yếu lý lịch

Je suis diplômée d'une maîtrise en biologie animale et écologie et les sciences ont fait parties intégrantes de mon cursus universitaire comme les mathématiques appliquées à la biologie ou la physique et la chimie chez les animaux. Je me tiens toujours informée des nouvelles découvertes dans la biologie.
I have a master’s degree in animal biology and ecology and science has been an integral part of my university curriculum such as applied mathematics in biology or physics and chemistry in animals. I always keep myself informed of new discoveries in biology.

Phong cách giảng dạy

Je donne principalement des cours pour des élèves de niveau collège et lycée mais aussi pour des élèves de classes élémentaires (CE1 à CM2). Je suis généralement les manuels scolaires et les cours du professeurs et je reviens sur les points que l'élève ne comprend pas et je lui donne des clés pour son apprentissage. En tant que professeur je suis à l'écoute de l'élève et je l'oriente de manière à ce qu'il comprenne où sont ses erreurs et comment faire pour s'améliorer.
I teach mainly for middle and high school students but also for elementary school students (CE1 to CM2). I usually follow the teacher’s textbooks and courses and I come back to the points that the student does not understand and I give him keys for his learning. As a teacher, I listen to the student and guide them to understand where their mistakes are and how to improve.

Chào mừng đến với TeachMe!

Nơi giúp bạn tìm kiếm các chuyên gia giáo dục trên khắp Việt Nam đưa bạn đến con đường thành công.

Giới thiệu về TeachMe

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người tìm được chuyên gia giàu kinh nghiệm cho mình để bạn có thể đạt được mục tiêu học tập và phát triển cá nhân.

Teachme là một trang web được thiết kế để giúp bạn tìm gia sư riêng hoặc khai vấn nghề nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi tập hợp tất cả các chuyên gia giỏi nhất vào một nơi mà họ có thể giúp bất kỳ ai tìm thấy những chuyên gia hoàn hảo cho họ.

Chúng tôi là một cộng đồng gồm các gia sư và nhà khai vấn tiềm năng thực sự của học sinh và mang lại cái nhìn sâu sắc chưa từng có về từng giai đoạn phát triển của học sinh.

Dịch vụ của chúng tôi

Dạy online và dạy tại nhà học sinh

Hầu hết các buổi dạy online và tại nhà được cá nhân hóa nhằm thúc đẩy kết quả học tập của con bạn ở trường, cải thiện sự tự tin và tâm trí sáng suốt. Gia sư riêng cũng có thể phát triển cả kỹ năng học tập và kỷ luật cần thiết để học tập hữu ích, sau đó có thể áp dụng cho bất kỳ môn học nào khác. Chúng tôi phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau ở mọi lứa tuổi, từ tiểu học đến đại học. Môn học phổ biến nhất của chúng tôi là toán học; khoa học (IB, IGCSE, GCSE); Kinh tế IB và ngôn ngữ.

Dịch vụ gia sư tại nhà của chúng tôi cung cấp không chỉ dành cho trẻ em mà còn dành cho những người lớn muốn nâng cao trình độ học vấn của mình thì với mức chi phí riêng có thể là một giải pháp lý tưởng.

Việc trò chuyện với gia sư riêng của chúng tôi để kiểm tra xem họ có đáp ứng được yêu cầu của bạn hay không là hoàn toàn miễn phí nên không có lý do gì mà không liên hệ!

Khai vấn nghề nghiệp cho học sinh

Trao quyền cho học sinh trung học, đại học hoặc sinh viên mới tốt nghiệp.

Teachme có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp hướng dẫn nghề nghiệp và khai vấn cho các cá nhân trong độ tuổi đi học. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ khai vấn nghề nghiệp toàn diện để phù hợp với nhu cầu của học sinh. Khai vấn viên của chúng tôi làm việc với sinh viên để giúp họ tiến lên phía trước và chuẩn bị cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Cho dù học sinh đang khám phá các lựa chọn nghề nghiệp, chuẩn bị vào đại học hay thậm chí không biết bắt đầu từ đâu, các khai vấn viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với học sinh thông qua Zoom để giúp các em sẵn sàng cho tương lai. Các chủ đề khai vấn bao gồm xác định điểm mạnh và sở thích cá nhân, sơ yếu lý lịch, kỹ năng phỏng vấn, v.v.! Chúng tôi xác định những sở thích và kỹ năng chính của học sinh để giúp các em tìm ra nhiều động lực và thỏa mãn cơ hội nghề nghiệp. Chúng tôi có thể giúp học sinh tìm được sự nghiệp phù hợp nhất.

Thông tin dành cho chuyên gia giáo dục

Nếu bạn là gia sư hoặc khai vấn viên, bạn có thể tham gia Teachme miễn phí để quảng cáo các dịch vụ bạn cung cấp ở bất kỳ đâu tại Việt Nam. Điều này cho phép bạn thể hiện trình độ và niềm đam mê của mình. Những học sinh quan tâm đến con đường sự nghiệp của mình hãy liên hệ với nhân viên Teachme, họ sẽ liên hệ với bạn để cung cấp dịch vụ. Hãy truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi tiếp cận việc dạy kèm hoặc khai vấn riêng và nên nhớ rằng đăng ký với chúng tôi hoàn toàn miễn phí!

Contact us