nhận hướng dẫn Guitar classic và đệm hát

Nguyễn TP Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm 6 năm giảng dạy guitar. Hiện đang giảng dạy tại Trung Tâm bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc Nhạc Viện. Có lớp guitar cấp tốc dành cho các bạn FA

Contact us