Gia sư guitar classic, đàn guzheng

Long TP Hồ Chí Minh

Đã và đang theo đuổi 2 nhạc cụ này, dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về chúng, Kỹ năng truyền đạt dễ hiểu

Contact us