Dạy Piano – Professional piano teacher

Hải Hà Nội

27 tuổi, tôt nghiệp đại học chuyên ngành sáng tác tại Học viện âm nhac quốc gia VN. 10 năm kinh nghiệm dạy Piano và lý thuyết âm nhạc.


Graduated from vietnam academy of music. Bachelor degree in music composition. I have 10 year of experiences in teaching piano and music theory. Please feel free to contact me for any question 🙂

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us