Chu Thân TP Hồ Chí Minh

Mình nhận dạy guitar đệm hát và trống cajon nha các bạn!

Mình đàn trong nhà thờ được 5 năm thôi, không có bằng cấp gì, chỉ có kinh nghiệm 🙂

Contact us