Thể loại: Programming

Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Experienced Programming teacher – All levels

I graduated with excellent result in Honor Program of IT Faculty – University of Science. I was a Microsoft Student…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫250,000
Lượt xem
444
Khoa học máy tính

Programming Trainer

The first people who live in Da Nang pass in Topica ITX, Got an Google Interview for software engineer, Have…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫300,000
Lượt xem
226
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Dạy Thiết kế và Lập trình Web PHP

Mình nhận dạy Thiết kế và Lập trình Web PHP cho người mới bắt đầu hoặc các bạn đã có…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫200,000
Lượt xem
216
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Lập trình php, java từ cơ bản đến...

Dạy lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao, vào ngày cuối tuần thứ 7, CN. Có hơn…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫100,000
Lượt xem
200
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

SQL, lập trình C, C#, Java – Giáo viên...

Tôi đã có kinh nghiệm giảng dạy 10 năm trong lĩnh vực tin học văn phòng. Chuyên luyện thi chứng…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫150,000
Lượt xem
192
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Thiết kế hệ thống phân tán, hiệu...

Summary: Distributed systems High performance systems Java Message queues Databases Elasticsearch Microservices Caches ….

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫1,000,000
Lượt xem
178
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Giáo viên lập trình nhiều kinh nghiệm

Kỹ sư CNTT tốt nghiệp ĐHBK HN năm 2013 chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm Dạy về tư duy, hướng…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫250,000
Lượt xem
173
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Nhận dạy lập trình Laravel Framework (PHP)

Mình hiện tại có kinh nghiệm 4 năm lập trình và 2 năm làm PHP (chủ yếu là framework Laravel)…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫200,000
Lượt xem
172
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Angular 2 with Typescript

What Will I Learn? Understand what is SPA Be able to work as front-end developer in SPA application (using Angular2)…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫200,000
Lượt xem
168
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Dạy lập trình android

Dạy lập trình từ cơ bản đến nâng cao Kiến thức tổng quát(cài đặt, thành phần của ứng dụng, vòng…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫150,000
Lượt xem
164