Thể loại: Programming

Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Experienced Programming teacher – All levels

I graduated with excellent result in Honor Program of IT Faculty – University of Science. I was a Microsoft Student…

Xem thêm

Lượt xem
556
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Angular 2 with Typescript

What Will I Learn? Understand what is SPA Be able to work as front-end developer in SPA application (using Angular2)…

Xem thêm

Lượt xem
456
Khoa học máy tính

Giáo viên tin học

* Đơn vị đang công tác: Trường trung cấp nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội *…

Xem thêm

Lượt xem
429
Khoa học máy tính

Programming Trainer

The first people who live in Da Nang pass in Topica ITX, Got an Google Interview for software engineer, Have…

Xem thêm

Lượt xem
330
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Dạy Thiết kế và Lập trình Web PHP

Mình nhận dạy Thiết kế và Lập trình Web PHP cho người mới bắt đầu hoặc các bạn đã có…

Xem thêm

Lượt xem
266
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Lập trình php, java từ cơ bản đến...

Dạy lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao, vào ngày cuối tuần thứ 7, CN. Có hơn…

Xem thêm

Lượt xem
248
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

SQL, lập trình C, C#, Java – Giáo viên...

Tôi đã có kinh nghiệm giảng dạy 10 năm trong lĩnh vực tin học văn phòng. Chuyên luyện thi chứng…

Xem thêm

Lượt xem
244
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Lập trình Android, Winform , SQL Server

Từng làm freelancer ở nhiều trang nổi tiếng, lập trình android và winform thành thaọ

Xem thêm

Lượt xem
242
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Nhận dạy lập trình Laravel Framework (PHP)

Mình hiện tại có kinh nghiệm 4 năm lập trình và 2 năm làm PHP (chủ yếu là framework Laravel)…

Xem thêm

Lượt xem
226
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Thiết kế hệ thống phân tán, hiệu...

Summary: Distributed systems High performance systems Java Message queues Databases Elasticsearch Microservices Caches ….

Xem thêm

Lượt xem
213