Quân TP Hồ Chí Minh

More than 6 years working of software development, focusing on Linux application, Automation solution.
Currently I’d like to transfer my experience and technical skill to other software developer. Who is looking a chance to improve your knowledge of C/C++ programming, Linux programing ….

 

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us