Thể loại: Sáo

Thêm vào mục yêu thích
Âm nhạc

I Have Played Vietnam Bamboo Flute for 3 years

i can teach basically how to play Vietnam Bamboo Flute (Vietnam traditional Musical Instrument).

Xem thêm

Lượt xem
106
Âm nhạc

Gia sư sáo trúc

Mình đã học sáo được 6 năm. Đã từng học anh Thơm, anh Tuấn Sáo hiện đang học anh Minh…

Xem thêm

Lượt xem
102