Thể loại: Tiếng Trung Quốc

Thêm vào mục yêu thích
Ngôn ngữ

Experienced native Vietnamese teacher –...

Hi ^-^ I am Xuan, Vietnamese. i can speak English, Japanese, Chinese fluently. With 4 years experience of vietnamese tutor,…

Xem thêm

Lượt xem
921
Thêm vào mục yêu thích
Ngôn ngữ

Mandarin Chinese teacher – All levels

I’m Ava, 28, from Shanghai, China. Mandarin chinese is my mother language and I communicate daily in english. I work…

Xem thêm

Lượt xem
647
Ngôn ngữ

Chinese teacher

Hello, I am Chinese. I have been teaching Chinese for 3 years in Vietnam. During Chinese class I can use…

Xem thêm

Lượt xem
344
Thêm vào mục yêu thích
Ngôn ngữ

Chinese Mandarin tutor for kids and adults

I was a tutor in international school Kuala Lumpur, teaching mandarin for kids. Was also a tutor giving tuition to…

Xem thêm

Lượt xem
343
Thêm vào mục yêu thích
Ngôn ngữ

Native Chinese (Mandarin) teacher- All levels

Teaching Mandarin experience (Vietnam) Vedan company (Công Ty CPHH Vedan Việt Nam) Nomal University ( Trường Đại học Sư phạm…

Xem thêm

Lượt xem
339
Thêm vào mục yêu thích
Ngôn ngữ

Experienced native Chinese teacher all levels

Hi I’m from china, Chinese is my mother language, I have taught Chinese for 4 years, both in language center…

Xem thêm

Lượt xem
331
Thêm vào mục yêu thích
Ngôn ngữ

Giáo viên tiếng Trung- Sơ cấp, Trung cấp

Đã dạy tiếng hoa được một năm, dạy cho người đi làm, học viên có người đã từng học qua…

Xem thêm

Lượt xem
326
Thêm vào mục yêu thích
Ngôn ngữ

Giáo viên tiếng Trung

Mình đã du học ở Trung Quốc 7 năm, hiện đã tốt nghiệp và có bằng Thạc sỹ, có kinh…

Xem thêm

Lượt xem
285
Thêm vào mục yêu thích
Ngôn ngữ

Chinese teacher- Beginner & Intermediate...

I have two years study Master program in Chinese. My pronunciation is quite same as native speaker.

Xem thêm

Lượt xem
235
Thêm vào mục yêu thích
Ngôn ngữ

Học viết chữ Hán với Thắng Dương

Xin chào các bạn , Mình tên Thắng  . Đối với các ngôn ngữ như Trung , Nhật , Hàn…

Xem thêm

Lượt xem
200