Dạy thiết kế

Linh Hà Nội

M nhận dạy thiết kế (graphic design) cho các bạn từ mới bắt đầu đến các bạn muốn nâng cao trình độ trong nghề thiết kế. Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng một số các phần mềm cơ bản như Photohop, Illustrator, After effects…

Contact us