TU TP Hồ Chí Minh

What Will I Learn?

 1. Understand what is SPA
 2. Be able to work as front-end developer in SPA application (using Angular2)
 3. Separate re-usable function into isolated component/ directive
 4. Understanding which type of directive should be used in specified situation
 5. Understanding which type of binding should be used in specified case
 6. Use DI in Angular to build loose coupled and testable application
 7. Call to backend API (RESTful webservice) for getting and posting data from/to
 8. Organize a clear and clean structure for your app
 9. Config nodejs to build and packages your application (Angular2 with Typescript)
 10. Deploy your application into IIS, other webserver
 11. Create complete Sing Page Applicatino (SPA using Angular2) yourself
 12. Refactoring the code

 

Requirements

 1. Basic knowledge about HTML
 2. Basic knowledge about Js
 3. Basic knowledge about OOPD

Description

Angular now becomes a nice framework for creating Single Page Application (SPA).
Understand and full-control are necessary knowledge that all developers need to know for implementing your application using Angular2 rather than just follow the sample code on the internet. This sample code was not for building the app.
My mind-set in the video is clear “let technologies serve your business purpose”. this mind-set requires new approach for transferring knowledge to you. Let discover how  is it?
In this course, we will go through these parts in order:

 1. Overview about Single Page Application (SPA) and Angular2
 2. Navigating between pages in Angular (called routing in Angular2)
 3. Declare and register a page in Angular2 (called component in Angular2)
 4. Show data on UI and receive input from user (called data binding in Angular2)
 5. Divide the page into isolated and reusable component/ control (called directive in Angular2)
 6. Manage life-cycle of page/ component/  control (called life-cycle event in Angular2)
 7. Write loose-coupled and testable application (called DI & Injection in Angular2)
 8. Refactoring the code
 9. Organize project structure of application in a clean and clear. This will make the code easier for maintenance, extend/ develop new feature with less potential issue/ cost.

Who is the target audience?

For those who want to build or learn how to build Single Page Application using Angular2 with typescript

Agenda

Angular2 overview

Introduction
What is Angular?
Architechture of Angular application
Set up environment
Your first “Hello world” sample
Build and deploy your app

Routing

Overview about routing
Add route config
Add component mapped to route config
Config default route
Fix route problem on IIS
Routing and <base /> tag
Control the content region using RouterOutlet
Navigate between pages with RouteLink
Navigation between pages programatically
Passing parameters between pages
Multiple parameters and optional parameter issue

Component/ Page

Overview about component/ page
Map URI to your component/ page
Define class/ logic handler for component/ page
Specify the template for component/ page
Display data in template
Call external service from component
Using style-sheet in component

Data binding

Overview about data binding
Display data on UI (one-way binding)
Receive input data from user (two-way binding)
Register event callback (event binding)

Directive

Overview about directive
Look at first sample of “hightlightBaseOnFirstName” directive
Overview about Attribute Directive
Access to DOM which our directive was attached to
Passing parameter into Directive
Using alias for input parameter
Publish event to outside
Two-way binding property

Life-cycle hook

ngOnChanges
ngOnInit
ngDoCheck
ngAfterContentInit
ngAfterContentChecked
ngAfterViewInit
ngAfterViewChecked
ngOnDestroy

Refactoring

 

Chào mừng đến với TeachMe!

Nơi giúp bạn tìm kiếm các chuyên gia giáo dục trên khắp Việt Nam đưa bạn đến con đường thành công.

Giới thiệu về TeachMe

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người tìm được chuyên gia giàu kinh nghiệm cho mình để bạn có thể đạt được mục tiêu học tập và phát triển cá nhân.

Teachme là một trang web được thiết kế để giúp bạn tìm gia sư riêng hoặc khai vấn nghề nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi tập hợp tất cả các chuyên gia giỏi nhất vào một nơi mà họ có thể giúp bất kỳ ai tìm thấy những chuyên gia hoàn hảo cho họ.

Chúng tôi là một cộng đồng gồm các gia sư và nhà khai vấn tiềm năng thực sự của học sinh và mang lại cái nhìn sâu sắc chưa từng có về từng giai đoạn phát triển của học sinh.

Dịch vụ của chúng tôi

Dạy online và dạy tại nhà học sinh

Hầu hết các buổi dạy online và tại nhà được cá nhân hóa nhằm thúc đẩy kết quả học tập của con bạn ở trường, cải thiện sự tự tin và tâm trí sáng suốt. Gia sư riêng cũng có thể phát triển cả kỹ năng học tập và kỷ luật cần thiết để học tập hữu ích, sau đó có thể áp dụng cho bất kỳ môn học nào khác. Chúng tôi phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau ở mọi lứa tuổi, từ tiểu học đến đại học. Môn học phổ biến nhất của chúng tôi là toán học; khoa học (IB, IGCSE, GCSE); Kinh tế IB và ngôn ngữ.

Dịch vụ gia sư tại nhà của chúng tôi cung cấp không chỉ dành cho trẻ em mà còn dành cho những người lớn muốn nâng cao trình độ học vấn của mình thì với mức chi phí riêng có thể là một giải pháp lý tưởng.

Việc trò chuyện với gia sư riêng của chúng tôi để kiểm tra xem họ có đáp ứng được yêu cầu của bạn hay không là hoàn toàn miễn phí nên không có lý do gì mà không liên hệ!

Khai vấn nghề nghiệp cho học sinh

Trao quyền cho học sinh trung học, đại học hoặc sinh viên mới tốt nghiệp.

Teachme có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp hướng dẫn nghề nghiệp và khai vấn cho các cá nhân trong độ tuổi đi học. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ khai vấn nghề nghiệp toàn diện để phù hợp với nhu cầu của học sinh. Khai vấn viên của chúng tôi làm việc với sinh viên để giúp họ tiến lên phía trước và chuẩn bị cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Cho dù học sinh đang khám phá các lựa chọn nghề nghiệp, chuẩn bị vào đại học hay thậm chí không biết bắt đầu từ đâu, các khai vấn viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với học sinh thông qua Zoom để giúp các em sẵn sàng cho tương lai. Các chủ đề khai vấn bao gồm xác định điểm mạnh và sở thích cá nhân, sơ yếu lý lịch, kỹ năng phỏng vấn, v.v.! Chúng tôi xác định những sở thích và kỹ năng chính của học sinh để giúp các em tìm ra nhiều động lực và thỏa mãn cơ hội nghề nghiệp. Chúng tôi có thể giúp học sinh tìm được sự nghiệp phù hợp nhất.

Thông tin dành cho chuyên gia giáo dục

Nếu bạn là gia sư hoặc khai vấn viên, bạn có thể tham gia Teachme miễn phí để quảng cáo các dịch vụ bạn cung cấp ở bất kỳ đâu tại Việt Nam. Điều này cho phép bạn thể hiện trình độ và niềm đam mê của mình. Những học sinh quan tâm đến con đường sự nghiệp của mình hãy liên hệ với nhân viên Teachme, họ sẽ liên hệ với bạn để cung cấp dịch vụ. Hãy truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi tiếp cận việc dạy kèm hoặc khai vấn riêng và nên nhớ rằng đăng ký với chúng tôi hoàn toàn miễn phí!

Contact us