Nhận huấn luyện các lớp bóng chuyền ( Cá nhân , tập thể)

Dang TP Hồ Chí Minh

Huấn luyện các kĩ năng và kĩ thuật đầy đủ để học viên có thể thi đấu tốt nhất.

Contact us