Nhận dạy các kĩ thuật bơi cho và kĩ năng sinh tồn dưới nước cho các bé.

Dang TP Hồ Chí Minh

Dạy các kĩ thuật bơi chính xác và dễ hiểu.

Giúp bé bơi được kĩ thuật mình muốn học trong thời gian ngắn nhất.

Huấn luyện các kĩ năng đứng nước và kĩ năng sinh tồn dưới nước cho trẻ.

Contact us