Châu Hà Nội

Hello, my name is Chau Doan.

I have been training Karate Do in 1985 and I am 5 Dan Karate Do master now. I am teaching a Karate class at 4 pm at the training room of Thu Le Primary School number 3 alley 9 Dao Tan Street.

You can view some of my clips here:

 

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us