Damon Hà Nội

Hướng dẫn kỹ thuật cơ bản các động tác bơi bao gồm:

+ Bơi tự do

+ Bơi ếch

+ Lặn

 

Contact us