GIÁO VIÊN MATHS – SCIENCE CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ CAMBRIDGE, IB.

TP Hồ Chí Minh

Giáo viên đạt chứng nhận giảng dạy của Cambridge Assessment. Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng anh hoặc song ngữ theo yêu cầu, áp dụng phương pháp dạy học cho học sinh ESL. Dựa theo năng lực của mỗi học sinh, giáo viên sẽ có kế hoạch ôn tập và phương pháp giảng dạy riêng cho phù hợp với khả năng học của con.

Giáo viên có 4 năm kinh nghiệm giảng dạy các chương trình:
+ Cambridge các cấp (Cambridge Primary/ Lower Secondary Checkpoint các môn, IGCSE SCIENCE, A LEVEL BIOLOGY)
+ IB MYP các môn
+ US Common Core
+ NGSS
+ Singapore Math

ACADEMIC BACKGROUND

1. Certificate of Achievement for Exchange Program in Science administered by Japan Science and Technology Agency.

2. Certificate of Completion the Cambridge IGCSE Biology (0610) course certified by Cambridge Assessment.

3. Certificate of Completion the Exam Success: IGCSE Biology (0610) course certified by Oxford University Press International Professional Development.

4. Certificate of Achievement – TESOL STRATEGIES Course certified by UNIVERSITY OF GLASGOW.

5. Certificate of Achievement – SUPPORTING ADOLESCENT LEARNERS certified by GRIFFITH UNIVERSITY.

6. Certificate of Achievement – LEARNING AND MEMORY Course certified by CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY.

7. THE DEGREE OF BACHELOR IN BIOLOGY TEACHER EDUCATION certified by HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION.

Quý phụ huynh có thể liên lạc trực tiếp với giáo viên qua số điện thoại hoặc Zalo, Whatsapp qua số 0933 694 268.

Kinh nghiệm

Biology Teacher at Vietnam Australia International School. STEM Teacher at Teky S.T.E.A.M Academy. Awarded the Japan - Asia Youth Exchange Program in Science 2018 (Sakura Exchange Program in Science) Scholarship. Đạt được học bổng Japan - Asia Youth Exchange Program in Science 2018 (Sakura Exchange Program in Science) đến Nhật Bản.

Sơ yếu lý lịch

ACADEMIC BACKGROUND 1. Certificate of Achievement for Exchange Program in Science administered by Japan Science and Technology Agency. 2. Certificate of Completion the Cambridge IGCSE Biology (0610) course certified by Cambridge Assessment. 3. Certificate of Completion the Exam Success: IGCSE Biology (0610) course certified by Oxford University Press International Professional Development. 4. Certificate of Achievement - TESOL STRATEGIES Course certified by UNIVERSITY OF GLASGOW. 5. Certificate of Achievement - SUPPORTING ADOLESCENT LEARNERS certified by GRIFFITH UNIVERSITY. 6. Certificate of Achievement - LEARNING AND MEMORY Course certified by CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY. 7. THE DEGREE OF BACHELOR IN BIOLOGY TEACHER EDUCATION certified by HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION.

Phong cách giảng dạy

As a conscientious biology teacher, I am passionate about educating students through engaging biology lessons. I also love getting to know my students and fostering them to their fullest potential. Là một giáo viên tận tâm, tôi rất yêu thích giảng dạy những bài học khoa học thực tế và truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách thú vị và dễ hiểu. Bên cạnh việc giảng dạy kiến thức, tôi mong muốn được hiểu học sinh để có thể phát huy những thế mạnh của các em.
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
8:00 am - 10:00 am 8:00 am - 9:00 pm 8:00 am - 10:00 am 8:00 am - 10:00 am 8:00 am - 10:00 am 7:00 pm - 11:00 pm 7:00 pm - 11:00 pm

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us