Experienced Maths & Science teacher – All levels (French and English)

Dang Duong Minh TP Hồ Chí Minh

I am qualified in major: Instrument and Control Systems of Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP – France) and have more than four years’ experience teaching in Tran Dai Nghia High School for the Gifted

I think with my knowledge and experience acquired during the Engineering course in France as well as my job at Technip Vietnam & Petroleum Technical Services Company, in control and instrumentation, especially, teaching Maths & Science in Tran Dai Nghia High School for the Gifted, I am able to provide consistent motivation for all my students.

————————————-

Tôi là Đặng Dương Minh Hoàng, hiện đang giảng dạy chương trình quốc tế tại trường chuyên Trần Đại Nghĩa, tôi có hơn bốn năm kinh nghiệm dạy Toán và Khoa Học cho các em học sinh trường quốc tế. Tôi tin rằng với kinh nghiệm thực tế làm việc tại Tập Đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam cũng như đã từng là một du học sinh tại Cộng Hòa Pháp, tôi có thể truyền cảm hứng và kiến thức của mình một các tốt nhất đến các em học sinh.

————————————-

Diplômé depuis août 2012 de l’ENSE3 (Ecole Nationale Supérieure de l’Energie, l’Eau et l’Environnement – Grenoble INP), je suis à la recherche de soutien scolaire ou d’aide aux devoirs à donner pour les élèves au lycée ou au collège. N’hésitez pas à me contacter.

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact us