Mindful Career Vietnam (MCV) là tổ chức tiên phong trong việc xây dựng cộng đồng phát triển sự nghiệp tỉnh thức (mindfulness), bao gồm hai dòng sản phẩm đặc thù là Khai vấn và Đào tạo bao 

MCV hiểu rằng mỗi người sẽ có đầy đủ nội lực để nuôi dưỡng và tự tạo nên di sản sự nghiệp vững bền nếu được sự đồng hành, yêu thương đúng cách.

Mục tiêu của chúng tôi là tập trung vào việc hỗ trợ các cá nhân thấu hiểu bản thân, định hình tư duy, bình an lựa chọn và dấn thân, tăng cường cam kết trong từng bước xây dựng và phát triển nghề nghiệp.

Mindful Career Vietnam cam kết cùng bạn đồng kiến tạo con đường phát triển sự nghiệp trong tỉnh thức, và trao quyền để bạn chủ động thực hiện sứ mạng cuộc đời

Mindful Career Vietnam