Dạy guitar

Đèn Đà Lạt

Dạy guitar nhanh chóng đơn giản hiệu quả, không đặt nặng vấn đề nhạc lý, không câu kéo thời gian của học viên, chương trình học không theo form sẵn mà tùy theo khả năng của học viên để giúp người học tiếp cận với guitar nhanh và có chất lượng nhất. Học viên nắm được  qua giai đoạn trung cấp hoàn toàn đủ khả năng để biểu diễn nơi công cộng.

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us