Thể loại: UX

Khoa học máy tính

UX Design Teacher

A guy with a sound range of experience in e-commerce, user experience design and product management. Working Experience Web Developer…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫500,000
Lượt xem
103
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Dạy FrontEnd developers : Html, css, js,...

Tôi là Software developers, tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, với 10 năm exp, trong đó có 4…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫150,000
Lượt xem
63