Thể loại: SketchUp

Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Dạy các phần mềm kiến trúc và cơ...

Mình làm kiến trúc, nếu bạn cần học về các phần mềm thiết kế (Autocad, sketchup – vray, 3d max,…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫90,000
Lượt xem
130
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Dạy FrontEnd developers : Html, css, js,...

Tôi là Software developers, tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, với 10 năm exp, trong đó có 4…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫150,000
Lượt xem
63
Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Experienced native Vietnamese teacher, skills in...

If you wanna discover beautiful places in Vietnam, also enjoy the Vietnamese culture, so Vietnamese languages is definitely helpful. Everything you…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫100,000
Lượt xem
62