Thể loại: May mặc

Thêm vào mục yêu thích
Nghệ thuật & Thủ công

Leather crafting classes – Lớp học...

Hi, we are Choe, a handmade leather workshop based in Saigon. Would you wanna make wallet, handbag, backpack…out of leather,…

Xem thêm

Lượt xem
625
Nghệ thuật & Thủ công

Sewing Lessons

Hi all, I’m offering sewing lessons for beginners, intermediate and advanced levels. I discovered how much I actually enjoy showing…

Xem thêm

Lượt xem
449
Thêm vào mục yêu thích
Nghệ thuật & Thủ công

Gia sư may mặc và thiết kế từ sơ cấp...

Mình hiện tại đang làm thiết kế và may đo tại nhà cũng như ở công ty, rất mong được…

Xem thêm

Lượt xem
169
Thêm vào mục yêu thích
Nghệ thuật & Thủ công

Hướng dẫn đọc và móc thú căn bản

Mình dạy móc thú căn bản. Bạn muốn học cách móc thú và đọc các tài liệu hướng dẫn trên…

Xem thêm

Lượt xem
107
Thêm vào mục yêu thích
Nghệ thuật & Thủ công

Sewing/Watercolor/Illustration and more

I’m an artist, designer and the owner of an eco-friendly fashion/textiles shop in Hanoi. I have experiences in sewing, watercolor drawing…

Xem thêm

Lượt xem
106
Thêm vào mục yêu thích
Nghệ thuật & Thủ công

dạy thêm về may mặc – vẽ tranh...

Mong muốn mọi người biết và tiếp cận đơn giản hơn với may mặc, vẽ tranh và không còn nghĩ…

Xem thêm

Lượt xem
98