Thể loại: Robotics

Thêm vào mục yêu thích
Khoa học máy tính

Dạy công nghệ robotics

Giảng viên môn công nghệ robot tại Hệ thống giáo dục quốc tế Canada. Tư vấn và hỗ trợ công…

Xem thêm

Lượt xem
169