Thể loại: Tiếng Hà Lan

Thêm vào mục yêu thích
Ngôn ngữ

English tutor with 3 years of experience

Hi! My name is Veerle and I’m from the Netherlands. I’ve grown up learning Dutch and English and I speak…

Xem thêm

Giá 1 giờ
₫200,000
Lượt xem
169