Thao TP Hồ Chí Minh
Yêu cầu gia sư này

Chào mọi người!

I have taught Vietnamese foreigners for 3 years. I can speak English and Russian. I worked as interpreter after graduation but I quit it because I feel happy only when I’m teaching Vietnamese, sharing my mother tongue to others.

I also offer lessons on Skype.

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us