Khanh TP Hồ Chí Minh

Xin chào, tôi là Phương Khanh. Hiện tại tôi đang là nhân viên văn phòng. Tôi mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người.

Khi giảng dạy, tôi luôn đặt mình vào vị trí của người học để có thể trở thành một người bạn đồng hành , giúp họ tiếp thu kiến thức một cách thoải mái.

Tôi đã từng có kinh nghiệm giảng dạy khoảng 2 năm tại trung tâm anh ngữ cho các bạn thiếu nhi và dạy kèm tiếng Nhật sơ cấp cho một bạn SV.

Học sinh của tôi chủ yếu là các bạn học sinh mầm non và cấp tiểu học. Trung bình một lớp học có khoảng 10 học sinh.

– Cử nhân Kinh tế.

– Chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N3.

– Tôi chưa có giải thưởng nào đặc biệt nhưng đối với tôi giải thưởng lớn nhất đó là sự tiến bộ của chính mình và của học sinh qua từng ngày học.

Kinh nghiệm

Tôi đã từng có kinh nghiệm giảng dạy khoảng 2 năm tại trung tâm anh ngữ cho các bạn thiếu nhi và dạy kèm tiếng Nhật sơ cấp cho 1 bạn SV. Học sinh của tôi chủ yếu là các bạn học sinh mầm non và cấp tiểu học. Trung bình một lớp học có khoảng 10 học sinh.

Sơ yếu lý lịch

- Cử nhân Kinh tế. - Chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N3. - Tôi chưa có giải thưởng nào đặc biệt nhưng đối với tôi giải thưởng lớn nhất đó là sự tiến bộ của chính mình và của học sinh qua từng ngày học.

Phong cách giảng dạy

Xin chào Teachme, tôi là Phương Khanh. Hiện tại tôi đang là nhân viên văn phòng. Tôi mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người. Khi giảng dạy, tôi luôn đặt mình vào vị trí của người học để có thể trở thành một người bạn đồng hành , giúp họ tiếp thu kiến thức một cách thoải mái.
Contact us