Giáo viên âm nhạc – Chuyên ngành Guitar & Hòa tấu

Trọng Ha Noi

Nhận gia sư âm nhạc các bộ môn: Guitar, Keyboard (oóc-gan), Piano, hòa tấu ban nhạc cho các bạn có nhu cầu xin học cho con em mình trong nội thành Hà Nội. Bạn có thể đưa con em mình đến nhà giáo viên học hoặc yêu cầu giáo viên đến tận nhà bạn để dạy.

Thời gian giảng dạy cho mỗi buổi học kéo dài trong vòng 60 phút ; 90 phút ; 120 phút tùy theo nhu cầu và thỏa thuận giữa giáo viên và phụ huynh theo đó, mức phí cho mỗi buổi học sẽ khác nhau.

Post a new comment

Your Email will not be displayed publicly. Required fields are highlighted *

Contact US