Văn Ho Chi Minh CITY

Hiện nay rất nhiều trường lớp vẫn áp dụng phương pháp dạy ‘teacher-centered’ – có nghĩa trong lớp giáo viên là trung tâm. Với phương pháp này, sự tương tác giữa giáo viên và học viên rất hạn chế vì học viên chủ yếu lắng nghe và làm theo hướng dẫn. Từ đó, người học trở nên e dè và ngại ngùng khi tương tác với bạn cùng lớp và giáo viên. Để tạo ra môi trường học tiếng Anh tốt thì lớp học tiếng Anh cần lấy học viên làm trung tâm (student-centered) và tối đa hóa tương tác giữa học viên và giáo viên. Phương pháp này yêu cầu giáo viên sẽ phải giao tiếp, trao đổi với học viên nhiều hơn nên sẽ khiến họ cảm thấy thoải mái, tự tin hơn khi giao tiếp với bằng tiếng Anh.

Post a new comment

Your Email will not be displayed publicly. Required fields are highlighted *

Contact US