Thành thạo phần mềm thiết kế đồ họa cùng gia sư Lê Thư

Thư Đà Nẵng

Xin chào! Tôi đã có kinh nghiệm làm việc hơn 5 năm trong ngành thiết kế đồ họa. Ngoài giảng dạy về các phần mềm đồ họa chúng ta có thể thảo luận về các lĩnh vực khác trong ngành. Hãy đăng kí nhanh nhé ^^

Contact us