Hướng dẫn Microstation mọi cấp độ

Lự Cần Thơ

Hiện nay tôi đang học nghiên cứu sinh ngành quản lý đất đai tại trường Đại học Cần Thơ. Tôi đã trải qua 8 năm kinh nghiệm về thiết kế, biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation. Có thể hướng dẫn các bạn từ cơ bản đến nâng cao.

Contact us